Bezrámový otočný fínsky systém Švédsky Bezrámový AluVista ® Švédsky Bezrámový otočný AluVerso ®Bezrámový posuvný Thermalux ® Švédsky rámový posuvný AluPlus ® Švédsky rámový posuvný AluCombi ® Rámový posuvný Thermalux ®

Švédsky Bezrámový otočný AluVerso ®

Charakteristika

Bezrámový posuvný a otočný systém zasklievania z číreho bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm a vodiacich hliníkových profilov pre zasklievanie lodžií, balkónov a výklenkov domov. Systém je určený pre zasklievanie atypických tvarov balkónov a lodžií. Sklenené tabule sú vsadené do hlinikových líšt pomocou gumového tesnenia. V hliníkových lištách sú zabudované plastové dielce s ložiskami zaisťujúcimi posun krídiel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie. Konštrukčné riešenie umožňuje posun krídel cez roh koľajnice. V spodnej koľajnici sú vyrazené drenážne otvory pre odtekanie dažďovej vody a roztápajúceho sa snehu. Bočné uzatvárateľné profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zaisťujú tesnosť celej konštrukcie. V spodnej a hornej rovine sú prieduchy pre trvalú infiltráciu.

Výhody systému:

> ľahké ovládanie
> bezúdržbová obsluha
> bezpečné a pohodlné umývanie z priestorov lóžie či balkónu
> krídla jazdia po kolajniciach a nie v drážke a nie sú zavesené, čím nevyžadujú masívne kotvenie
> veľmi dobré tesniace vlastnosti vďaka špeciálnemu tvaru tesnenia
> rýchla a bezpečná montáž bez použitia lešenia alebo lávky
> komplexnosť dodávky

Certifikácia

Technické osvedčenie TO - 06/0323-Z1/11. Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, 82104 Bratislava

Technický popis

Materiály

Skladba, konštrukcia a funkcia výrobku


Spôsob montáže výrobku

Rozmery

Hmotnosť

Prevádzka a údržba

Realizácia objednávky:

pred podpísaním zmluvy o dielo zabezpečí technik montážnej firmy bezplatné zmeranie, kontrolu stavu nosného prvku a vypracuje cenovú ponuku

Záručná doba:

24 mesiacov na kompletnú dodávku (mimo skla)

Životnosť:

min. 20 rokov, predpokladaná cca 50 rokov

Montáž:

z vnútornej strany lodžie (bez použitia lešenia)