Bezrámový otočný fínsky systém Švédsky Bezrámový AluVista ® Bezrámový posuvný Thermalux ® Švédsky rámový posuvný AluPlus ® Švédsky rámový posuvný AluCombi ® Rámový posuvný Thermalux ®

Švédsky Bezrámový systém AluVista ®
Funkčné modely sú vystavené v našej obchodnej kancelárii.

Vystavna miestnost
Vystavna miestnost
Vystavna miestnost
Bezrámový- otočný Švédsky systém
Bezrámový- otočný Švédsky systém
Bezrámový- otočný Švédsky systém

Charakteristika

glasaLuxBezrámový zasklievací systém z číreho bezpečnostného skla hr. 6 mm a vodiacich hlinníkových profilov pre zasklenie lóžií, balkónov a výklenkov domov. Systém zaisťuje minimalizáciu tepelných strát, ochranu proti nepriaznivému počasiu, hluku, prachu a exhaláciám. Je účinnou prekážkou proti vlámaniu.

Výhody systému:

> ľahké ovládanie
> bezúdržbová obsluha
> bezpečné a pohodlné umývanie z priestorov lóžie či balkónu
> krídla jazdia po kolajniciach a nie v drážke a nie sú zavesené, čím nevyžadujú masívne kotvenie
> veľmi dobré tesniace vlastnosti vďaka špeciálnemu tvaru tesnenia
> rýchla a bezpečná montáž bez použitia lešenia alebo lávky
> komplexnosť dodávky

Certifikácia

Švédsky bezrámový otočný systém je certifikovaný v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom pod č. TO 06/0323-Z1/11 a vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadiska hygienického, statického, tepelno - technického, požiarného a akustického.

Technický popis

Materiály

Skladba, konštrukcia a funkcia výrobkuTechnické údaje Rozmery


Hmotnosť


Tepelne technické vlastnosti


Stavebná realizácia Spôsob osadenia výrobku


Používanie a údržba