Bezrámový otočný fínsky systém Švédsky Bezrámový AluVista ® Bezrámový posuvný Thermalux ® Švédsky rámový posuvný AluPlus ® Švédsky rámový posuvný AluCombi ® Rámový posuvný Thermalux ®

Bezrámový otočný fínsky systém ®
Funkčné modely sú vystavené v našej obchodnej kancelárii.

Vystavna miestnost
Vystavna miestnost
Vystavna miestnost

Charakteristika

finsky
Bezrámový otočný fínsky systém systém zasklenia lodžií je určený pre lodžie a balkóny na všeobecné zlepšenie ich využiteľnosti počas celého roka.Vyznačuje sa vysokou kvalitou a eleganciou.

Výhody systému:

> ľahké a bezpečné umývanie skiel
> jednoduché a rýchle ovládanie
> rýchla bezpečná montáž (4-5 hod.)
> záruka 24 mesiacov
> dlhá životnosť (30 rokov)

Technické údaje:

> max.výška zasklenia je do

výšky 2 m
> max.šírka zasklenia pri posúvaní a otáčaní skiel na jednu stranu lodžie, alebo balkóna je 6,3 m. (pri dlhších balkónoch je možná kombinácia )

Tepelné vlastnosti:

> zníženie spotreby energie na vykurovanie cca o 35%
> súčiniteľ prestupnosti tepla k=5,21 Wm-2 k -1

Popis systému:

Bezrámové zasklievanie je vyhotovené bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky 6 mm a šírky cca 600mm.Tento typ skla je veľmi pružný a odolný tlaku. Odoláva silným vetrom aj úderom. Systém je celý zavesený na hornom vedení, ktoré je pripevnené k stropu lodžie, alebo balkóna kotvami do betónu. Sklenené diely sa posúvajú v koľajnicovom vedení k bočnej stene, kde sa otočia o 90° a zaistia. Otvorenie lodžie, alebo balkóna môže byť čiastočné, alebo úplné.

Prirodzené vetranie balkóna zabezpečujú diletačné medzery medzi sklami, ktoré je možné v prípade maximálneho utesnenia uzatvoriť a to nasadenim tesniacich líšt na jednotlivé sklá.

Pri úplnom uzavretí systému nie je možné otvorenie z vonkajšej strany.

Jednotlivé profily sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a opatrené práškovou vypalovaciou farbou bielej farby RAL 9016.

Vytesnenie je prevedené priemyselným silikónom bielej farby.

Bezrámový otočný a posuvný systém je certifikovaný v TECHNICKOM A SKÚŠOBNOM ÚSTAVE STAVEBNOM v Bratislave č. TO-080041 a vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadiska hygienického, statického, tepelno-technického, požiarného a akustického.

Pozor na neautorizované kópie - žiadajte slovenský certifikát.